Aanmelding club van 100
Persoonlijke gegevens
Voorletters: Achternaam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Tel-Nummer
E-Mail:
 Vermelding op plaatje bord Club vab 100:
 
Betaling uitsluitend via Automatische incasso
Rek-Nummer:
Ik geef toestemming aan O.C.V de Vennemuskes om jaarlijks de contributie voor de Club van 100 via automatiche incasso van mijn rekening af te schrijven *
Aanvinken voor akkoord.
 Captcha
Neem de karakters uit bovenstaande vakje over.