Aanmelding Lidmaatschap
Persoonlijke gegevens
Voorletters: Achternaam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Tel-Nummer
E-Mail:
Gebdatum:   
Geslacht:
Betaling uitsluitend via Automatische incasso
Rek-Nummer:
Ik geef toestemming aan O.C.V de Vennemuskes om jaarlijks de contributie via automatiche incasso van mijn rekening af te schrijven.
Aanvinken voor akkoord.
Gegevens gezinsleden
Naam: Geb. Datum
Naam: Geb. Datum
Naam: Geb. Datum
Naam: Geb. Datum
 Captcha
Neem de karakters uit bovenstaande vakje over.